TECHNOLOGIA

Przedstawiamy Państwu technologię w jakiej są wykonane domki Alberto. Dzięki zawartym tu informacją będą mogli Państwo poznać wszystkie zalety naszych domków

 

 

PREFABRYKACJA

   Prefabrykacja elementów ścian, stropów i dachów może mieć różny zakres. Od prefabrykacji otwartej, czyli montowania w fabryce konstrukcji ścian i stropów i pokrycie ich wyłącznie płytami poszycia aż do najbardziej zaawansowanej prefabrykacji, zwanej zamkniętą, gdzie ściany wypełnione izolacją cieplną są w całości wykańczane od strony elewacji i wnętrza, montuje się stolarkę okienną i drzwiową, a także wszystkie instalacje. Prefabrykowana jest również konstrukcja dachu aż do gotowych połaci dachu przywożonych na budowę. Elementy więźby dachowej dostosowane do pokrycia dachowego montuje się na budowie.

CZY WIESZ ŻE...

...dzięki budowie modułów w kontrolowanych warunkach na hali produkcyjnej, dom powstaje w nieporównywalnie krótkim czasie, zamiast kilkunastu miesięcy, kilkanaście dni! Niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych: deszczu, mrozu czy porywistego wiatru, Alberto może bez jakichkolwiek przeszkód i przerw technicznych kontynuować pracę.

   Jeszcze bardziej zaawansowana jest prefabrykacja modułowa. Polega ona na przygotowywaniu w fabryce całych przestrzennych elementów domów. Moduły mogą obejmować nawet pół budynku lub, gdy jest on nieduży, całe budynki.

   Dom o tak zaawansowanej prefabrykacji można zmontować potem na placu budowy nawet w ciągu jednego dnia. Dzięki sprefabrykowaniu elementów składowych ostateczny montaż domu trwa tak krótko, że jego koszt jest stosunkowo nieduży, a wnętrze i konstrukcja budynku są od razu zabezpieczone przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

   Elementy domu prefabrykowane są w zamkniętych halach spółki ALBERTO, w warunkach idealnych dla uzyskania najwyższych parametrów izolacyjności termicznej i akustycznej, a także dokładności przeprowadzenia wszystkich prac. Uzyskanie takich wysokich parametrów jakości przy prowadzeniu prac na otwartej przestrzeni placu budowy nie jest nigdy możliwe do uzyskania.

 

FUNDAMENTY

Nasze domy całoroczne stawia się najczęściej na płycie fundamentowej. Powinna ona być wykonana z możliwie dużą dokładnością, tak aby powierzchnia płyty była równa i płaska, a ewentualne odchylenie od poziomu nie przekroczyło 0,5% całej długości ściany zewnętrznej budynku. Fundament wykonuje ekipa wynajęta przez inwestora wg. parametrów określonych przez ALBERTO. W ten sposób najłatwiej zapobiec sytuacji, w której niedokładności w wykonaniu fundamentu utrudniają montaż domków. Jeśli chodzi o domki rekreacyjne i letniskowe to możliwy jest ich montaż także na słupkach wymurowanych z bloczków betonowych czy np. na kręgach.

SZKIELET

   Podstawowymi materiałami konstrukcyjnymi wykorzystywanymi do budowy jest suszone komorowo i czterostronnie strugane iglaste drewno konstrukcyjne KVH z fazowanymi krawędziami oraz belki dwuteowe technologii STEICO dającymi lepsze parametry nośne a także poprawiających parametry izolacji cieplnej ścian.

 

   Systemem stosowanym w budowie domków modułowych ALBERTO to system szkieletu drewnianego. Wykorzystuje się tu technologię określaną jako kanadyjską, amerykańską czy fińską gdzie moduły ścian, stropów, podwalin i więźby dachowej konstruowane są z drewnianych elementów tworzących solidny szkielet, który stabilizowany jest dodatkowo płytami poszycia drewnopochodnymi typu OSB i wiórowymi. Ostatnio bardzo często wprowadza się tu nowe produkty płytowe typu Spano, Durelis, SP5, a konstrukcyjne krawędziaki zastępuje się dwuteowymi belkami Steico. Tak powstały szkielet jest następnie wypełniany wełną drzewną, mineralną bądź szklaną. Ściany w swej konstrukcji posiadają zamontowane od wewnątrz folie paroizolacyjne a paroprzepuszczalno-wiatroizolacyjne od zewnątrz.

Stosowana w obiektach Alberto innowacyjna technologia oparta jest na użyciu również stalowej ramy konstrukcyjnej co poprawia kapitalnie sztywność konstrukcji budynku i umożliwia bezproblemowe wykonanie całego modułu na hali produkcyjnej, a następnie przewiezienie go i posadowienie za pomocą dźwigu w miejscu docelowej lokalizacji. Pozwala także w dużym zakresie skompensować ewentualne niedokładności zastanego systemu fundamentowego, czy posadowić budynek na stosunkowo mało sztywnych rozwiązaniach fundamentowych jak kręgi betonowe czy murowane filary.

 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

   Układ warstw ścian zewnętrznych w technologii prefabrykowanego lekkiego szkieletu drewnianego zapewnia trwałość, "oddychanie", a także energooszczędność budynku. Każda warstwa ściany pełni ważną funkcję. A oto typowy układ warstw ściany zewnętrznej:

   płyty gipsowo-włóknowe stanowią wewnętrzną warstwę wykończeniową, alternatywnym rozwiązaniem jest tu zastosowanie 12 mm płyt wiórowych;

   folia paroizolacyjna - ogranicza przepływ wilgoci do wnętrza ściany, a tym samym chroni izolację i konstrukcję budynku przed zawilgoceniem;

   warstwa wełny mineralnej, szklanej lub drzewnej czy z włókien konopnych, stanowiąca warstwę izolacji termicznej, której grubość dostosowana jest do       charakteru budynku;

   folia wiatroizolacyjna i paroprzepuszczalna, która chroni budynek przed wiatrem i wilgocią z zewnątrz, zapewniając jednocześnie odprowadzanie pary wodnej   z wnętrza ściany na zewnątrz budynku. Ważną funkcją tej warstwy jest ochrona budynku przed wychładzaniem przez wiatr;

   stosowane wariantowo poszycie zewnętrzne; usztywnia dodatkowo konstrukcję szkieletu ścian; stanowi również izolację akustyczną ściany zewnętrznej, a także podkład pod elewację; wykonuje się je zazwyczaj z drewnopochodnych płyt o wysokiej odporności na wilgoć;

   na wykończenie zewnętrzne ściany może to być zastosowane wiele różnych rozwiązań takich jak: blacha stalowa powlekana, płyty elewacyjne PCV, deski lub półbale drewniane, ale także tynk mineralny, akrylowy czy silikatowy albo nawet obmurówka z płytek klinkierowych, betonowych czy z kamienia naturalnego.

   Gotowe do montażu elementy wyposażone są w kanały instalacyjne, które znacznie ułatwiają podłączenie rur wodno-kanalizacyjnych oraz prowadzenie przewodów elektrycznych.

   W procesie produkcji używa się materiały izolacyjne pozwalające na osiągnięcie niskiego parametru przenikania ciepła przy stosunkowo małej grubości ściany. Zwykle wypełnia się ją wełną mineralną, szklaną lub drzewną pełniącą funkcję izolacji termicznej ale i akustycznej. Rozwiązania wizualne wykończenia ścian dostosowywane są do oczekiwań klienta.

STROPY I DACHY

   Ich konstrukcję stanowią belki drewniane lub prefabrykowane elementy stropowe. Układem konstrukcyjnym jest tu drewniany wiązar kratowy z drewna KVH Steico. Stanowi on również konstrukcję dla zamontowania sufitu podwieszanego z użyciem płyt wiórowych lub gipsowo-włóknowych. Pokrycie dachowe z blachodachówki lub gontu montowane jest do tegoż układu oddzielając je jeszcze folią. Przestrzeń poniżej pokrycia dachowego wewnątrz konstrukcji wypełnia się izolacją termiczną podobną jak w ścianach zewnętrznych. Dachy posiadają wykończenie podbitką z PCV oraz wszystkie obróbki blacharskie. Odpowiednio do wielkości połaci dachowej dostosowane jest orynnowanie wraz z rurami odprowadzającymi wodę.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

   Rozmieszczenie tych ścian jest całkowicie dowolne i podlega ustaleniu z klientem w trakcie wstępnych negocjacji przed opracowaniem ostatecznego projektu budynku. Ściany wewnętrzne również wykonane są w konstrukcji szkieletu drewnianego. Używa się tu wysokiej klasy drewna konstrukcyjnego KVH. Izolacja akustyczna i cieplna ścian wykonana jest z wełny identycznej jak ścian zewnętrznych. Poszycie ścian to płyty wiórowe pokryte tapetą. Ostateczne wykończenie stanowi wymalowane kolorystyce ustalonej z klientem.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

   Obiekty Alberto wyposażane są w wewnętrzną instalację elektryczną wg sporządzonego wcześniej projektu branżowego. W dobrze dostępnym miejscu montowana jest tablica rozdzielcza oraz wykonywane obwody: oświetleniowy i siłowy. Poprawność wykonania tej instalacji weryfikuje każdorazowo wykonanie przez uprawnioną osobę badania skuteczności zerowania.

INSTALACJE WOD-KAN

   Instalacje wodna i kanalizacyjna wykonywana jest z najwyższej jakości materiałów, instalacja wodna z rurek i kształtek miedzianych, a kanalizacyjna z PCV. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna po połączeniu pod konstrukcją podłogi podłączona zostaje podczas montażu obiektu do przyłącza kanalizacyjnego.

WENTYLACJA

Instalacja wentylacyjna, w zależności od charakteru obiektu wykonywana jest w technologii wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej lub mieszanej. Dopływ świeżego powietrza realizowany jest poprzez czerpnie w ścianach zewnętrznych oraz nawiewniki okienne, a odprowadzenie za pomocą kratek wentylacyjnych ściennych, wentylatorów lub kominków wentylacyjnych.

OGRZEWANIE

   Dom ogrzewany jest zwykle za pomocą gazowego kotła kondensacyjnego lub kotła elektrycznego. Popularną formą ogrzewania, nie wymagającą miejsca na kocioł jest zastosowanie grzejników elektrycznych. Można także wspomóc system tradycyjny instalacją solarną, co gwarantuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Możliwe jest też zastosowanie innego rozwiązania z użyciem wolnostojącego pieca opalanego drewnem. Można tu zamontować także piec z płaszczem wodnym podłączony do systemu centralnego ogrzewania domu. Nie stosuje się natomiast ogrzewania kominkowego wmontowanego w ścianę.

   Właściwa izolacja ścian i dachu oraz wentylacja grawitacyjna gwarantuje uzyskanie bardzo wysokiego standardu efektywności energetycznej budynku. Dlatego wszystkie te rozwiązania pozawalają na uzyskanie stosunkowo niskich kosztów ogrzewania w skali roku.

   System ogrzewania wiąże się w większości rozwiązań z koniecznością odprowadzenia spalin na zewnątrz budynku. W naszym przypadku rozwiązuje się to zwykle za pomocą komina metalowego kwasoodpornego dwu płaszczowego izolowanego, wyprowadzonego poprzez ścianę boczną na zewnątrz.

 

WYKOŃCZENIA

  Standardowe sposób wykończenia naszych obiektów opiera się na następujących rozwiązaniach:

   Podłogi pomieszczeń mieszkalnych z paneli drewnianych o wysokiej odporności na ścieranie w kolorystyce wybranej przez klienta do każdego pokoju. Pomieszczenia socjalne oraz techniczne z wysokojakościowych wykładzin PCV. Możliwe jest jednak także pokrycie podług okładzinami ceramicznymi. Podłogi wykończone są listwami przypodłogowymi z PCV. Wszystkie łączenia technologiczne podłóg wykonywane są za pomocą wysoko gatunkowych listew, taśm i łączy metalowych.

   Wewnętrzne poszycie ścian i sufitów, wykończenia ścian i sufitów pokryte jest strukturalną lub gładką tapetą fliselinową pomalowaną następnie trwałymi farbami emulsyjnymi bądź lateksowymi. Projekt ostatecznego wymalowania wnętrz jest również zatwierdzany przez inwestora przed podjęciem prac wykonawczych.

        Budynki wyposażone są w pełną stolarkę okienną i drzwi zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne wraz z okuciami.

 

   Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych tj elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych gazowych posiadają właściwe zakończenia stosownie do ustaleń z klientem. Dotyczy to wszystkich gniazd elektrycznych, włączników, skrzynek bezpiecznikowych, elementów oświetleniowych zewnętrznych i

wewnętrznych, a także baterii wodnych, zaworów, odprowadzeń wody z urządzeń toaletowych, instalacji antenowych RTV i systemu wentylacyjnego.

Dobór kolorystyki i typu materiałów wykończeniowych odbywa się wg uznania klienta.

  Istnieje możliwość zastosowania w budynkach dodatkowych rozwiązań oczekiwanych przez klienta jak rolety na drzwi i okna, systemy klimatyzacyjne, instalacje monitoringu i alarmowe, markizy, tarasy, systemy ogrzewania centralnego, zabudowa szaf ściennych, zabudowa kuchni i łazienki.

 

 

Copyright by Alberto 2014

Design by s3bo